Jak skorzystać z kalkulatora online do obliczenia pożyczki?

Jeśli wiesz, jak obliczyć spłatę pożyczki, możesz zaplanować swój budżet tak, aby nie było żadnych niespodzianek. Zaleca się korzystanie z internetowego kalkulatora pożyczek, po prostu ze względu na łatwość popełniania błędów przy obliczaniu długich formuł na zwykłym kalkulatorze. Bardzo ważne jest uwzględnienie podatków i ubezpieczenia przy obliczaniu spłaty kredytu hipotecznego, ponieważ będzie to wymagane przez większość kredytodawców, sprawdź jaki kredyt jest najbardziej opłacalny 17bankow.com/kredyty-samochodowe, ten portal ułatwi Ci zadanie.

Korzystanie z kalkulatora online a pożyczki gotówkowe

Otwórz kalkulator kredytowy online. Możesz kliknąć kalkulator w formie online, a następnie otworzyć go na Dysku Google lub pobrać, aby otworzyć go w Excelu lub innym programie do obsługi arkuszy kalkulacyjnych. Są to proste kalkulatory, które pokazują pełną tabelę harmonogramu płatności, w tym pozostałe długi.

Kalkulator jest przydatny w przypadku pożyczek o nietypowych odstępach w płatnościach lub mieszanych. Jednak kalkulatorzy onlline zazwyczaj zakładają, że odsetki mogą być naliczane miesięcznie, a płatności są dokonywane co miesiąc. Możesz stworzyć własny kalkulator pożyczek w Excelu, podobny do przykładów z sieci.

Wprowadź kwotę pożyczki. Jest to łączna kwota pożyczonych pieniędzy. Jeśli obliczasz częściowo spłaconą pożyczkę, wprowadź kwotę, którą masz do zapłacenia. To pole może być oznaczone jako "kwota podstawowa". Później, wprowadź stopę procentową. Jest to obecna roczna stopa oprocentowania kredytu, wyrażona w procentach. Na przykład, jeśli płacisz 6% stopy procentowej, wpisz 6. Interwał spłat nie ma tutaj znaczenia. Podana stopa procentowa powinna być nominalną roczną stopą procentową, nawet jeśli odsetki naliczane są częściej.

Wprowadź okres pożyczki. Jest to ilość czasu, jaką planujesz wydać, spłacając pożyczkę. Wykorzystaj ilość czasu określoną w warunkach pożyczki, aby obliczyć minimalną wymaganą miesięczną opłatę. Użyj krótszego czasu, aby obliczyć wyższą miesięczną opłatę, która wcześniej spłaciłaby pożyczkę. Szybsze spłacenie pożyczki oznacza również mniejszą sumę wydanych pieniędzy. Wprowadź datę początkową. Służy to do obliczenia daty zakończenia spłaty pożyczki.

Niektóre kalkulatory automatycznie aktualizują pole "Płatność miesięczna" po wprowadzeniu informacji. Inne czekają, aż klikniesz "oblicz", a następnie podadzą wykres pokazujący harmonogram płatności. Kalkulatory te będą wyświetlać informacje o harmonogramie spłat kredytu, co oznacza, że ??będziesz płacić dokładnie taką samą kwotę każdego miesiąca. Jeśli zapłacisz mniej niż wyświetlana kwota, w końcu będziesz płacić jedną bardzo dużą płatność pod koniec okresu pożyczki, a skończysz płacąc więcej pieniędzy.