Kredyt konsolidacyjny dla zadłużonych

Uzyskanie kredytu konsolidacyjnego będzie możliwe, jeśli potencjalny kredytobiorca złoży odpowiedni wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w banku. Ponadto kredytobiorca musi wykazać się dobrą historią kredytową, aby móc się ubiegać o taki kredyt. Czy zatem dla osób zadłużonych kredyt konsolidacyjny jest dostępny? Zapraszamy do lektury.

Czy dłużnik ma szansę na kredyt konsolidacyjny?

Jeśli dłużnikiem określimy osobę, która ma kilka kredytów lub pożyczek to bank może odmówić przydzielenia nowego zobowiązania finansowego. Ale jeśli natomiast kredytobiorca spłaca regularnie wszystkie zaciągnięte kredyty nie mając przy tym opóźnień może liczyć na to, że bank udzieli mu kredytu konsolidacyjnego. Niemniej jednak taka osoba powinna wykazać także dobrą zdolność kredytową.

Jeśli kredytobiorca nie będzie w terminie płacił swoich zobowiązań i zostanie to odnotowane w BIK-u automatycznie straci on możliwość ubiegania się w banku o kredyt konsolidacyjny. Banki są zobowiązane do tego, aby kontrolować wiarygodność kredytową swoich kredytobiorców. Jeśli raport wykaże, że osoba jest nierzetelnym dłużnikiem bank odmówi mu finansowania. Podobnie będzie w przypadku, gdy raport wykaże niewystarczającą zdolność kredytową.

Konsolidacja dla osób zadłużonych

Jeśli kredytobiorca swoje zobowiązania, które posiada w różnych bankach spłaca regularnie może udać się do banku z wnioskiem o kredyt konsolidacyjny. Umożliwi to połączenie wszystkich dotychczasowych zobowiązań w jedno, które zagwarantuje kredytobiorcy jedną ratę do spłaty zamiast kilku. Należy pamiętać też o tym, aby do banku donieść wszystkie wymagane dokumenty. Tymi dokumentami będą z pewnością wcześniejsze umowy pożyczkowe i kredytowe, informacje z banków o aktualnym stanie zadłużenia oraz dokumenty, które potwierdzają wysokość uzyskiwanych dochodów. Po weryfikacji dokumentów i oszacowaniu zdolności kredytowej bank podejmie ostateczną decyzję o przyznaniu lub odmowie kredytu konsolidacyjnego.

Jeśli dany kredytobiorca posiada przeterminowane zadłużenia może udać się do instytucji pozabankowych i tam starać się o konsolidację pozabankowe swoich wszystkich zobowiązań finansowych. Jak widać istnieje jeszcze wyjście, gdy bank odmówi nam nowego finansowania?