Czy można konsolidować kredyty konsolidacyjne?

Konsolidować można różne rodzaje zobowiązań, w tym też – o ile pozwala na to oferta banku – te, które nie są udzielane przez banki. Pozostaje pytanie, czy istnieje możliwość skonsolidowania kredytów konsolidacyjnych. A jeśli tak, to na jakich warunkach? Niniejszy artykuł w całości zostanie poświęcony temu zagadnieniu, choć – bądźmy szczerzy – w większości przypadków jest to sytuacja raczej mało prawdopodobna.

Jak konsolidować kredyty konsolidacyjne?

Scedowanie zobowiązań w formie kredytów konsolidacyjnych może odbywać się na dwa sposoby. W pierwszym z nich mamy do czynienia z sytuacją, w której bank łączy ze sobą dwa odrębne kredyty i w oparciu o nie zawiązuje całkowicie nową umowę. W drugim wariancie sytuacja jest nieco inna, gdyż polega ona na dołączeniu do obecnej konsolidacji kredytu gotówkowego, hipotecznego lub jakichkolwiek innych zobowiązań finansowych.

Wariant I: Możliwość skonsolidowania ze sobą dwóch odrębnych kredytów konsolidacyjnych jest realna, ale wymaga bardzo dobrej zdolności kredytowej. W praktyce trudno taką uzyskać, gdyż wnioskujący o nią Klient nie łączyłby ze sobą w ten sposób dotychczasowych zobowiązań. Oczywiście wszystko zależy tu od polityki wybranego banku, ale w praktyce mało który podmiot podjąłby się takiego ryzyka.

Wariant II: Możliwość dołączenia do kredytu konsolidacyjnego kolejnego zobowiązania jest już o wiele bardziej realną, ale wymaga poniesienia sporych kosztów przez Kredytobiorcę. Owszem, łączna wysokość raty po ich przeliczeniu jest mniejsza, niż suma osobnych rat kredytowych, ale Klient i tak musi opłacić stosowne wydatki, związane chociażby z prowizją bankową.

Co potem, czyli alternatywa dla banku?

Jeśli taka konsolidacja nie jest możliwa (a najprawdopodobniej nie będzie), konieczne stanie się odszukanie innych sposobów na efektywne przeliczenie istniejących zobowiązań i połączenie ich w ramach jednego kredytu. Z takiej możliwości skorzystać mogą m.in. Klienci zewnętrznych firm pozabankowych. Niestety takie oferty zawsze obarczone są pewnym ryzykiem, gdyż:

  • mogą zostać naliczone wysokie koszty usługi, co w praktyce będzie nas wiązać z nowym Wierzycielem na długie lata (a z pewnością dłuższe, niż dotychczas),
  • nowy Wierzyciel może zażądać dodatkowego zabezpieczenia swojego produktu finansowego, co w praktyce oznacza ryzyko utraty części aktywów gospodarstwa domowego lub firmy i to nawet po wcześniejszej spłacie nominalnej wartości zadłużenia,
  • istnieje ryzyko poniesienia dodatkowych kosztów z tytułu nie do końca przejrzystej formy umowy pomiędzy nowym Wierzycielem a jego Klientem.

Pożyczka hipoteczna – sposób na mniejsze zobowiązania

Konsolidację wcześniejszych kredytów konsolidacyjnych można zrealizować nie tylko za pomocą odpowiedniego produktu finansowego, ale też poprzez zaciągnięcie dodatkowych zobowiązań. Oczywiście w tym przypadku bank "z automatu" nie spłaci naszych zobowiązań, ale suma kredytowa będzie na tyle duża, że będzie można wykorzystać ją do uiszczenia wcześniejszych długów. Takim produktem finansowym jest np. pożyczka hipoteczna, którą zaciąga się na dowolny cel, pod warunkiem, że jej zabezpieczeniem będzie nieruchomość. W ten sposób można skorzystać ze stosunkowo wysokiej kwoty, która – dzięki hipotece – będzie dostępna na bardziej korzystnych warunkach.

Podsumowanie

Konsolidacja kredytów konsolidacyjnych jest możliwa, aczkolwiek warunkiem jest tu odpowiednio wysoka zdolność kredytowa. Jeśli jej nie posiadamy, konieczne będzie skorzystanie z opcji karencji, pomocy ze strony firm zewnętrznych lub też zaciągnięcie innych form zobowiązań. Jeśli mamy wątpliwości co warto wybrać, zawsze można skorzystać z pomocy doświadczonego doradcy finansowego.